Regulamin Galerii

 1. Zachowanie naszych gości nie może narażać osób trzecich na utrudnienia, niedogodności lub niebezpieczeństwo.
 2. W Galerii Handlowej Madison zabrania się:
  1. Spożywanie napojów alkoholowych poza uprawnionymi lokalami gastronomicznymi
  2. Palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych
  3. Organizowania zebrań i akwizycji
  4. Wystawiania towarów na sprzedaż
  5. Gry na instrumentach muzycznych i występów bez pisemnej zgody dyrekcji Galerii Handlowej
  6. Dystrybucji materiałów reklamowych, umieszczania plakatów, przeprowadzania ankiet wśród klientów, fotografowania, filmowania bez pisemnej zgody Dyrekcji Galerii Handlowej
  7. Jazdy na rowerach, motocyklach, rolkach, deskorolkach, wrotkach, hulajnogach itp., jak również wprowadzania ich na teren pasażu handlowego
  8. Siedzenia na schodach, kwietnikach lub innych miejscach nieprzeznaczonych do tego celu
  9. Zanieczyszczania, niszczenia lub niezgodnego z przeznaczeniem używania urządzeń Galerii Handlowej także we wspólnych pomieszczeniach takich jak toalety, pomieszczenia sanitarne itp.
  10. Organizowania zbiórek charytatywnych, w tym zbiórek publicznych bez uprzedniej zgody Dyrekcji Galerii Handlowej
 3. Przebywanie psów na terenie Galerii Handlowej jest możliwe pod warunkiem, że będą one prowadzone na smyczy i w kagańcu. Małe zwierzęta mogą być przenoszone w przystosowanych do tego celu transporterach. Dopuszcza się przebywanie psów w oznaczonych lokalach handlowych. Za zachowanie zwierząt odpowiadają ich opiekunowie.
 4. Na terenie Galerii Handlowej dzieci do lat 7 powinny przebywać pod opieką osób dorosłych.
 5. Przebywania na terenie Galerii Handlowej po zażądaniu jej opuszczenia przez personel lub pełnomocników obiektu może skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności karnej.
 6. Zasady korzystania z parkingu znajdującego się na terenie Galerii Handlowej są określone w odrębnym Regulaminie Parkingu, dostępnym przy wjeździe na parking.