REGULAMIN Akcji Konkursowej "Kupujesz - zyskujesz" III edycja

Edycja III: 01.09.2021 – 30.10.2021r.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem akcji konkursowej pod nazwą „Kupujesz - zyskujesz ” zwanej dalej Akcją jest TFG Asset Management sp. z o.o. siedzibą w Gdańsku, ul. Gnilnej 2, 80-847 Gdańsk, zarządca Galerii Handlowej Madison w Gdańsku, zwany dalej ORGANIZATOREM.
 2. Akcja odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem” oraz przepisami prawa polskiego.     
 3. W Akcji nie mogą uczestniczyć:
  1. pracownicy Organizatora
  2. pracownicy administracji Galerii Handlowej Madison w Gdańsku
  3. pracownicy wszystkich punktów handlowych i usługowych znajdujących się na terenie GH Madison
  4. pracownicy serwisów: sprzątającego oraz ochrony obiektu
 4. Miejsce Akcji: Galeria Handlowa Madison (zwane dalej „GH Madison”) w Gdańsku przy ul. Rajskiej 10.

5. Czas trwania Akcji: 01.09.2021 – 30.10.2021

6. Organizator zastrzega sobie możliwość skrócenia czasu Akcji lub jej przedłużenia o następne okresy promocyjne.

7. Akcja zorganizowana jest dla Klientów Galerii (zwanych dalej Uczestnikiem Akcji). Uczestnikiem Akcji staje się każda osoba fizyczna powyżej 16. roku życia, która dokona zakupów w GH Madison w terminach określonych powyżej w pkt. 5 Regulaminu i przystąpi do Akcji zgodnie z dalszymi postanowieniami Regulaminu Akcji.

8. Uczestnik Akcji za dokonanie zakupów w trakcie trwania Akcji oraz udzielnie poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe może otrzymać nagrodę na warunkach określonych w dalszej części regulaminu.

NAGRODY 

 1. Informacje o Akcji umieszczone są w serwisie www.madison.gda.pl.
 2. Nagrody w Akcji są podzielone na 3 stopnie. Wykaz Nagród w ramach danego stopnia określony poniżej (Galeria Nagród).   

Nagrody 1 stopnia (54 nagrody)

 1. Świeca czarna / biała - (5 sztuk) o wartości 20 PLN / szt.
 2. Szal jesienny (5 sztuk) - o wartości  30 PLN /szt.
 3. Żel do kąpieli (18 sztuk) - o wartości 20 PLN /szt.
 4. Szampon i żel w jednym (2 sztuki) - o wartości 25 PLN /szt.
 5. Koc ( 5 sztuk) – o wartości 30 PLN / szt.
 6. Zabawka klocki (kratka - 3 sztuki) – o wartości 30 PLN / szt.
 7. Muffinki do kąpieli (10 sztuk) – o wartości 26 PLN / szt.
 8. Voucher na pomiar ciała na urządzeniu TANITA wraz z konsultacją trenera (1 sztuka) w Centrum Fitness Calypso – o wartości 25 PLN / szt.
 9. Voucher do Księgarni Muza na dowolny produkt ( 5 sztuk) – o wartości 25 PLN / szt.

Nagrody 2 stopnia (41 nagród)

 1. Zestaw 2 apaszek (7 sztuk) - o wartości 40 PLN szt.
 2. Peeling do ciała (10 sztuk) - o wartości 40 PLN / szt.
 3. Zestaw: szampon i odżywka do włosów (6 sztuk) - o wartości 45 PLN / szt.
 4. Zabawka pamiętnik LOL ( 3 sztuki) - o wartości 40 PLN / szt. 
 5. Zestaw biurowy (pióro + cienkopisy) (1 sztuka) - o wartości 80 PLN /szt. 
 6. Krawat (2 sztuki) - o wartości 46 PLN/ szt.  
 7. Poszetka ( 2 sztuki) – o wartości 46 PLN/ szt.  
 8. Świeca mała w szklanym słoiku (5 sztuk) - o wartości 30 PLN / szt.
 9. Voucher na zakup dowolnego produktu w Cutie Design (1 sztuka) – o wartości 40 PLN / szt.

 

Nagrody 3 stopnia (27 nagród)

 1. Torebka (2 sztuki) o wartości 60 PLN / szt.
 2. Krem nawilżający (5 sztuk) o wartości 60 PLN / szt.
 3. Zestaw do wykonania makramy (1 sztuka) o wartości 60 PLN / szt.
 4. Zestaw do decoupage (2 sztuki) o wartości 60 PLN / szt.
 5. Voucher na konsultację w salonie KRÓL wraz z krawatem w prezencie (1 sztuka) o wartości 60 PLN/ szt.
 6. Kominek z woskiem (5 sztuk) o wartości 55 PLN / szt.
 7. Voucher na kurs wykonania chusty od Pasmanterii Jola wraz z wyposażeniem (5 sztuk) o wartości 50 PLN
 8. Zestaw do wykonania torebki na szydełku (1 sztuka) o wartości 60 PLN
 9. Voucher na 7-dniowy karnet Open wraz z pomiarem na urządzeniu Tanita i konsultacja trenera oraz workiem i bidonem  (2 sztuki) o wartości 60 PLN/szt.
 10. Zestaw biurowy: długopis Parket + cienkopisy (1 sztuka) o wartości 80 PLN
 11. Voucher na dowolne produkty z salonu Cutie Design (2 sztuki) o wartości 60 PLN/szt.

 

 1. Zasady Przyznawania Nagród zostały określone w pkt. 1. poniżej (ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD).
 2. Łączna liczba nagród dystrybuowanych podczas Akcji to 122 zestawy (słownie:  sto dwadzieścia dwa zestawy), sklasyfikowanych wg wartości  w trzech kategoriach (I, II i III stopień) - opisanych powyżej.

 

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W PROMOCJI 

 1. Nagrody w Akcji można zdobywać dokonując w czasie trwania Akcji zakupów w dowolnym salonie lub punkcie GH Madison oraz odpowiadając poprawnie na jedno pytanie konkursowe z katalogu pytań przygotowanych przez Organizatora. Tematyka pytań konkursowych dotyczy wyłącznie Galerii Handlowej Madison.  
 2. Uczestnik Akcji za zakupy o wartości co najmniej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) otrzymuje 1 naklejkę. Uczestnik zbiera naklejki, wkleja do albumu. Aby wygrać nagrodę z danego poziomu (stopnia), należy okazać w Punkcie Informacji Obiektowej album z wklejonymi naklejkami (wartość Nagrody jest uzależniona od liczby uzbieranych naklejek: 4 naklejki aby mieć szansę na nagrodę z 1 poziomu, 6 naklejek aby mieć szansę na nagrodę z 2 poziomu lub 8 naklejek aby mieć szansę na nagrodę z 3 poziomu) oraz udzielić poprawnej odpowiedzi na jedno Pytanie Konkursowe dotyczące Galerii Handlowej Madison wskazując numer pytania od 1 do 15.
 3. Warunkiem otrzymania naklejki jest okazanie dowodu zakupu (paragon / faktura) na sumę minimum 50 zł brutto w Punkcie Informacji Obiektowej znajdującym się na parterze GH Madison (tuż przy wejściu głównym do obiektu od strony ul. Heweliusza) w czasie trwania Akcji. Dowody zakupu będą znakowane na odwrocie i klient musi wyrazić na to zgodę. Wraz z odbiorem pierwszej naklejki Klient odbiera także album, w którym naklejki powinny być wklejane kolejno po sobie.
 4. Uczestnik Akcji może dokonać zakupu w dowolnym sklepie lub punkcie na terenie GH Madison.
 5. Zakupów objętych Akcją można dokonywać w okresie określonym w pkt. 5 działu Postanowienia Ogólne.
 6. Warunkiem otrzymania nagrody jest zebranie określonej w punktach od 8 do 10 poniżej  liczby naklejek w albumie. Wyboru Nagrody dokonuje Klient z zestawów nagród dostępnych w Galerii Nagród.
 7. Ilość Nagród jest ograniczona – o ich odbiorze w trakcie trwania Akcji decyduje kolejność zgłoszeń.
 8. Za zebranie 4 (czterech) naklejek Uczestnik Akcji ma prawo odebrać jedną wybraną nagrodę 1-szego stopnia.
 9. Za zebranie 6 (sześciu) naklejek Uczestnik Akcji ma prawo odebrać jedną wybraną nagrodę 2-go stopnia.
 10. Za zebranie 8 (ośmiu) naklejek Uczestnik Akcji ma prawo odebrać jedną wybraną nagrodę 3-go stopnia.
 11. Uczestnik Akcji decyduje o liczbie uzbieranych Naklejek a tym samym o odbiorze Nagrody w ramach danej kategorii (I, II czy III stopnia).
 12. Aby odebrać nagrodę Uczestnik Akcji oddaje w Punkcie Informacji Obiektowej znajdującym się na parterze GH Madison (tuż przy wejściu głównym do obiektu od strony ul. Heweliusza) album z odpowiednią ilością naklejek, upoważniających do odbioru Nagrody 1-go, 2-go lub 3-go stopnia oraz odpowiada poprawnie na jedno pytanie konkursowe, wybrane z dostępnych 15 pytań.  
 13. Odbiór Nagrody Uczestnik potwierdza w formie złożenia podpisu na formularzu odbioru Nagród.
 14. Uczestnik Akcji może odebrać danego dnia Akcji tylko jedną Nagrodę.
 15. Za zakupy dokonane w czasie trwania Akcji, nagrody można odbierać w terminie od 01.09.2021 do 30.10.2021 w godzinach otwarcia Punktu Informacji Obiektowej 10:00 – 20:00.
 16. Każdy paragon lub faktura VAT będąca potwierdzeniem dokonania zakupów przed otrzymaniem naklejki zostanie na odwrocie oznaczony przez pracownika Punktu Informacji Obiektowej specjalną pieczęcią, aby uniknąć możliwości ich ponownego wykorzystania.
 17. GH Madison ma prawo unieważnić otrzymaną Nagrodę, jeśli zapisana kwota została zdobyta przez Uczestnika na podstawie paragonu za zakupy, które zostały następnie zwrócone Sprzedawcy.
 18. Za podstawę przyznania Nagrody może służyć wyłącznie rzeczywiste dokonanie zakupów przez Klienta potwierdzone paragonem lub fakturą VAT.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest: TFG Asset Management sp.  z o.o.. z siedzibą przy ul. Gnilnej 2 w Gdańsku. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa / zawartych umów / na podstawie udzielonej zgody lub na bazie usprawiedliwionego interesu administratora. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach: wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, realizacji umów zawartych z kontrahentami oraz dla których podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolna zgoda osoby fizycznej w określonym celu bądź dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych interesów administratora, w szczególności w celu realizacji celu marketingowego. W związku z przetwarzaniem danych w powyższych celach odbiorcami danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane: przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania  danych w zakresie w jakim zostało to określone w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przewarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z  prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w prawach ochrony danych osobowych. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, jednakże niezbędny by wziąć udział w Promocji. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłanka przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Reklamacje przyjmowane będą wyłącznie drogą pocztową na adres Organizatora do dnia 15.11.2021. O przyjęciu reklamacji decyduje data otrzymania korespondencji.                       
 2. Do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji powołana zostanie dwuosobowa komisja składająca się z przedstawicieli Organizatora, której decyzje będą ostateczne.
 3. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona drogą korespondencyjną o podjętej decyzji.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klient poprzez przystąpienie do uczestnictwa w Akcji jednocześnie wyraża zgodę na wszystkie zapisy regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków Promocji, jeżeli jest to uzasadnione celem Akcji i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji. Zmiana Regulaminu obowiązuje od chwili publikacji na stronie, o której mowa w punkcie następnym.
 3. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim Klientom na stronie internetowej Galerii Madison tj. www.madison.gda.pl.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Akcją będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

Gdańsk, 31.08.2021 r.