Newsletter Terms of Service

Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie „Zapisz” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:

  • Przetwarzanie moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, tj. informacji handlowych od Galerii Madison (Javin Investments Sp. z o.o., ul. Gnilna 2, 80-849 Gdańsk) oraz od innych niż Javin Investments podmiotów,
  • przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  • używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (e-mail) dla celów marketingu bezpośredniego przez Javin Investments Sp. z o.o, ul. Gnilna 2, 80-849 Gdańsk zgodnie z treścią art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku  Prawo telekomunikacyjne.

Administratorem danych osobowych jest Javin Investments Sp. z o.o., ul. Gnilna 2, 80-849 Gdańsk.  Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki drogą elektroniczną newslettera, tj. informacji handlowych od Javin Investments Sp. z o.o. oraz od innych podmiotów. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pana/Pani wyraźna oraz dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych we wspomnianym celu. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do innych odbiorców danych ani przekazane do państwa trzeciego. Dane osobowe będą przechowywane od momentu zebrania zgody na przetwarzanie danych osobowych, aż do czasu jej odwołania. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także praw do przenoszenia danych. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje również Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.